Onze doelgroepen en ons aanbod

LEKKER LEREN richt zich op leerlingen van het basis- en voorgezet onderwijs, op studenten aan het hbo en het wo en op volwassenen met een specifieke ondersteunings- of opleidingswens.

PRIVE LES

Een keuze uit ons aanbod:

Basisonderwijs

* achterstanden op cognitief gebied

* problemen met taal en rekenen -  dyslexie en dyscalculie

* voorbereiding op het voortgezet onderwijs

 

Voortgezet onderwijs, hbo en wo

* leerproblemen, leren leren

* planning van de studie en huiswerkbegeleiding

* bijlessen voor alle vakken – kennisachterstanden

* voorbereiding op tentamens en examens

* (eind)scriptiebegeleiding

 
Volwassenen

* alfabetisering

* Nederlands als tweede taal (NT2); opleiding voor de staatsexamens NT2-1 en NT2-2

* kennisachterstanden

* taalcursussen
LEKKER LEREN kan verder moeiteloos inspelen op alle met educatie samenhangende wensen van  particulieren, bedrijven, organisaties en instellingen.

Samenleren-01