DYSLEXIE EN DYSCALCULIE

taal- en rekenproblemen

De fenomenen dyslexie en dyscalculie hebben inmiddels epidemische vormen aangenomen. Taal- en rekenproblemen kunnen, ondanks het feit dat er geen aantoonbaar verband met intelligentie is, obstakels zijn op de weg naar een goede cognitieve en vaak ook sociaal-emotionele ontwikkeling.
Bij LEKKER LEREN zijn dyslexie en dyscalculie relatieve  begrippen.

Veel leerlingen blijken ergens op het traject naar het niveau, waarop ze zich zouden moeten bevinden, essentiële zaken te hebben gemist. En de oorzaak daarvan is niet altijd te achterhalen.

images

Daarom spreken wij liever van taal- en rekenzwakte in verschillende gradaties.

De taalremediëring bij  LEKKER LEREN berust op een  universitaire scholing, aangevuld met een opleiding door abc Taal.nl (www.abctaal.nl).

De door abc Taal gehanteerde methode baseert zich onder andere op het dagelijks trainen van  taalregels en -structuren en gaat ervan uit dat de in het onderwijs gehanteerde  methodieken voor het aanleren van lezen en spellen voor veel kinderen niet effectief zijn.

Er wordt door abc Taal niet alleen veel aandacht besteed aan spelling, maar ook aan  grammatica. Elke leerling heeft binnen deze methode zijn eigen specifieke traject.

 

ABC logo-01

Bij leesproblemen wordt gewerkt vanuit de veilige basis van onveranderlijke, zuivere klanken

De docenten rekenen  van LEKKER LEREN  werken met methodieken waarbij de abstractie voortdurend wordt  gevisualiseerd. Daardoor krijgt de leerling een concreet beeld van  getallen en  getalstructuren.

De docenten van ons instituut, die zich met taal- en rekenproblemen bezighouden, verlenen hun medewerking en nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.